Om oss

Vår verksamhet

Hållbarhet

Markanskaffning

Markanskaffning

Äger ni mark?

Enkla Hem letar aktivt efter förvärv av råmark eller mark under detaljplaneförändring samt byggrätter för nyproduktion av fastigheter dvs. både småhusproduktion och flerbostadshus. 

Efter förvärvet hjälper vi även till och stöttar arbetet i detaljplaneprocessen. Enkla Hem har god kunskap av detaljplaneprocesser och besitter all kompetens för att driva hela planprocessen. Vi har mångåriga erfarenhet av Fastighetsutveckling och långvariga och starka relationer med kommuner, entreprenörer och andra intressenter vilket gör oss till en trygg och långsiktig partner.

Hur går jag tillväga?

Maila prospektet till info@enklahem.se, så kommer en representant från Enkla Hems Transaktionsavdelning att höra av sig till er för en fortsatt diskussion.

För att snabba på processhanteringen så önskar vi att ni beskriver detaljerat om ert affärsförslag/förutsättningar för affären, bifoga så mycket fakta, bilder och övriga uppgifter om exempelvis marken eller byggrätten som är till försäljning samt övrig relevant information.

Markanvisning

Enkla Hem arbetar aktivt med markanvisningar dvs. alltifrån direktanvisningar till markanvisningstävlingar. Urvalsprocessen baserar på flera parametrar exempelvis Enkla Hems hållbarhetskrav.

Enkla Hem vill att människor ska kunna förverkliga sina bostadsdrömmar. Vi vill erbjuda attraktiva hem med hög kvalité och standard till attraktiva hyresnivåer i växande kommuner. För att fortsätta kunna göra detta så är denna process väldigt viktigt för oss.

Vi vill bidra till en bättre välfärd genom att förbättra bostadsmarknaden för alla människor och aktivt bidra och utforma högkvalitativa hållbara bostäder och vi är det självklara valet när nästa bostad ska produceras i er kommun.