Om oss

Vår verksamhet

Hållbarhet

Markanskaffning

Vår historia

Många års erfarenhet från idé och utveckling har gett oss både kunskap och förutsättningarna för att bygga hållbart hela vägen. För oss är långsiktighet extra viktigt. Vi ska känna oss stolta över den värld vi lämnar efter oss till framtida generationer. Vi bryr oss, helt enkelt.

Kvalitet hela vägen hem.

Enkla Hem planerar förvaltning, byggnationer och renoveringar till minsta detalj för att kunna erbjuda energieffektiva, välplanerade och yteffektiva bostäder.
Vi ställer därför höga miljökrav på våra leverantörer och entreprenörer i samtliga processflöden, från transport till miljövänlig byggteknik.

Stabilt och genomtänkt.

Vår verksamhet har väl upparbetade kontakter med stabila leverantörer som kan leverera de produkter som hyresgästerna, efterfrågar och som följer Enkla hems kvalitetsstandard.