Nyproduktion

Köpguiden

Våra projekt

Hållbarhet

Trygghetspaketet – Extra trygghet i vardagen!

För Enkla Hem är det viktigt att det ska vara enkelt och att Ni ska känna er trygg när Ni köper en bostadsrätt – Från start till slut. Vi hjälper Er och Föreningen ekonomiskt. Nedan har vi samlat vad som ingår i Enkla Hems Trygghetspaket.

"

Om alla bostäder inte är sålda vid projektets ordinarie tillträde

För Enkla Hem är trygghet extra viktigt med det sagt vill vi också säkerställa en bra start för bostadsrättsföreningen. Om alla bostäder inte är sålda vid projektets ordinarie tillträde står Vi för avgiften och köper in bostäderna senast inom sex månader från tillträdet.
Jan 01, 2021
12 AM

Om Köparen inte lyckas sälja din bostad

Om Köparen vid inflyttning i sin nya bostadsrätt inte har lyckats sälja sin tidigare bostad kan Köparen få rätt till fria månadsavgifter för sin nya bostadsrätt. Uppfyller Köparen villkoren står Enkla Hem för månadsavgiften för den nya bostadsrätten i upp till sex månader. Ersättningen täcker belopp upp till 20 000 kr/månad.
Jan 01, 2021
12 AM

Intygsgivning och förskottsgarantiförsäkring

Vi säkerställer för Köparen att kostnadskalkylen och ekonomiskaplanen är tillförlitliga och hållbara genom att både kostnadskalkylen och ekonomiska planen blir granskad och intygsgiven av två, av Boverkets oberoende externa certifierade intygsgivare.

Vid tecknade av förhandsavtal ingår alltid en förskottsgarantiförsäkring, vilket innebär att du får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot förmodan inte blir av.

Jan 01, 2021
12 AM

Om det värsta skulle hända

Om Köparen eller närstående till Köparen råkar ut för dödsfall, har Köparen möjlighet att frånträda köpet förutsatt att villkoren uppfylls. Detta skydd gäller från det att förhandsavtalet är påskrivet fram till upplåtelseavtal har tecknats. Närstående räknar vi make/maka, sambo och barn under 18 år.
Jan 01, 2021
12 AM

Räntegaranti för bostadsrättsföreningen

I förekommande fall erbjuder vi den nya bostadsrättsföreningen en fast räntekostnad för en angiven period i den ekonomiska planen. Vi garanterar då att föreningens totala räntekostnad inte överstiger det som är angivet i ekonomiska planen.
Jan 01, 2021
12 AM

Om Köparen blir sjukskriven eller arbetslös

Om Köparen vid inflyttning i sin nya bostadsrätt har blivit sjukskriven eller arbetslös kan Köparen få rätt till fria månadsavgifter för sin nya bostadsrätt. Uppfyller Köparen villkoren står Enkla Hem för månadsavgiften för den nya bostadsrätten i upp till sex månader. Ersättningen täcker belopp upp till 20 000 kr/månad.
Jan 01, 2021
12 AM

Tryggt boende – Garanti på sin bostad och besiktningar

Vid köp av bostadsrätt genom Enkla Hem får Köparen genom föreningen fem års garanti på utförda arbeten och minst två års garanti på material i sin bostad. Redan innan Köparen flyttar in, samt efter två år, genomförs besiktningar av det nya boendet.
Jan 01, 2021
12 AM

Ladda ner Enkla Hems Trygghetspaket (pdf)

Jan 01, 2021
12 AM