Uthyrningspolicy för bostäder med statligt investeringsbidrag

Vi följer vår uthyrningspolicy med syfte att främja en rättvis och effektiv uthyrningsprocess.

För att ansöka om en lägenhet använder du HomeQ-plattformen. Samtliga lediga lägenheter eller nyproduktion hittar du på både vår hemsida och i HomeQ. I förekommande fall kan du också söka lägenhet via Blocket Bostad. Du behöver skapa ett konto och börja samla köpoäng. På kontot fyller du i din profil med information kring bland annat sysselsättning och medsökande. Den sökande med högst köpoäng som uppfyller våra grundläggande krav kan erbjudas lägenheten först.

Vi vill vid varje uthyrning erbjuda den lägenhet som är mest lämpad för den sökande, gällande lägenhetens storlek, plats och utrustning och vi strävar efter en långsiktig relation med våra hyresgäster. Vi förbehåller oss därför rätten att välja hyresgäst.

Grundkriterier

Sökande ska vara myndig, det vill säga över 18 år.

Sökande ska ha en inkomst som ska styrkas med intyg. Bedömningen av inkomsten grundas på aktuell branschstandard som säger att ca en tredjedel av bruttoinkomsten bör gå till hyra.

Följande kan räknas som inkomst:

 • Inkomst genom anställning och andra skattepliktiga inkomster
 • Inkomst genom egen näringsverksamhet
 • Ålderspension
 • Studiemedel från CSN
 • Tillägg
 • Bidrag
 • Kapitalinkomster

En kreditupplysning görs på alla sökande som lämnar intresseanmälan. Tagna boendereferenser ska vara positiva. Den får inte visa på några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder mm.

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet:

 • 1 rum och kök, max två personer
 • 2 rum och kök, max tre personer
 • 3 rum och kök, max fem personer
 • 4 rum och kök, max sex personer
 • 5 rum och kök eller större, max åtta personer

Antalet personer avser både vuxna och barn.