Uthyrningspolicy

Vi vill bidra till att skapa trygga och attraktiva bostadsområden med nöjda hyresgäster och eftersträvar en blandad sammansättning av hyresgäster i olika åldrar, studerande, arbetande, barnfamiljer, pensionärer och ensamhushåll. Vi följer en gemensam uthyrningspolicy med syfte att främja en rättvis och effektiv uthyrningsprocess.

Generell uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy för bostäder med statligt investeringsbidrag