Frågor och svar för dig som hyr bostad

Har du någon fråga om våra bostäder eller hur det fungerar att bo hos oss? Nedan har vi samlat våra vanligaste inkommande frågor som uppstår för dig som bostadshyresgäst.

Om du inte hittar svaret på din fråga – Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vad har ni för krav på den som vill söka lägenhet hos er?
Hur många får vi bo i en lägenhet?

För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet:

 • 1 rum och kök, max två personer
 • 2 rum och kök, max tre personer
 • 3 rum och kök, max fem personer
 • 4 rum och kök, max sex personer
 • 5 rum och kök eller större, max åtta personer
Hur gör jag en intresseanmälan till kommande bostäder?

Våra bostadsprojekt som vi håller på och bygger eller planerar att bygga presenteras på vår projektsida. Där kan du hitta vad som är på gång och anmäla intresse för en bostad på just det projektet.

Hur söker jag bostad hos er?

För att söka bostad hos så använder vi en extern uthyrningsportal som heter HomeQ där vi och många branschkollegor lägger upp våra lediga bostäder. I enstaka fall använder vi även ”Blocket Bostad” och/eller ”StudBo”.

Här måste du också skapa ett konto hos HomeQ enligt deras rutiner och sen söka de lägenheter som du är intresserad av. Obs! tänk på att våra lägenheter visas tillsammans med många andra fastighetsbolags lägenheter i detta system.

När kan jag hämta ut mina nycklar vid inflyttning?

Alla hyresgäster betalar hyran i förskott, betalningen ska vara inne senast enligt förfallodagen på hyresavin. Hyresavier skickas till dig fyra gånger per år, i början av varje kvartal, och innehåller 3 stycken avier med olika förfallodatum. Var noga med att ange rätt betalningsinformation så hyresavgiften registreras på rätt månad.

Första hyresinbetalningen ska vara betald innan du får tillträde till lägenheten.

Inbetalning

Hyresavierna skickas ut per mejl och på Mina sidor. Eftersom det är ett automatiskt utskick via vårt ekonomisystem finns risken att den kan hamnat i din skräppost. Du kan som sagt också hitta dina hyresavier på Mina sidor.

Hittar du inte din hyresavi Mina sidor, eller in din mejl senast den 20:e i månaden är du välkommen att kontakta oss.

Vad ingår i hyran?

I ditt hyresavtal ser du vad som ingår i din hyresavgift när det rör lägenhetens storlek, extra utrymmen och så vidare. Utöver det som anges i hyresavtalet räknas även andra saker in i hyresavgiften.

 • Värme och vatten (ifall inget annat anges i ditt hyresavtal)
 • Löpande underhåll och reparation av din lägenhet, omfattar inte reparationer till följd av skadegörelse, oaktsamhet eller bristfälligt underhåll
 • Sophantering (ifall inget annat anges i ditt hyresavtal)
 • Trappstädning
 • Snöröjning och gräsklippning på allmänna ytor
 • Kabel-TVs basutbud (ifall inget annat anges i hyresavtal)
 • Kyl, frys, spis, fasta armaturer och eventuell annan fast inredning i lägenheten
 • Brandvarnare, du som hyresgäst ansvarar för att brandvarnaren fungerar

I hyresavgiften ingår inte underhåll av installationer som du som hyresgäst själv lagt till. Det ingår inte förbrukningsmaterial som lysrör, lampor, glimtändare, fläktfilter, batterier till brandvarnare och säkringar till proppskåp. Hyresgäster ansvarar för rengöring av fläktfilter, ventilationsdon, golvbrunn, vattenlås samt avrinningsrör för frostvatten i exempelvis kyl.

Vad är IMD-Vatten och hur fungerar det?

IMD står för Individuell mätning och debitering. Det innebär att vi mäter och debiterar förbrukningen av vatten på lägenhetsnivå. På så sätt betalar du som hyresgäst bara för din faktiska förbrukning.

Redan idag betalar merparten för varmvatten via hyran. Det betyder att storförbrukare betalar lika mycket som den som använder lite. Det tycker vi inte är särskilt rättvist. Införandet av IMD har flera fördelar. Framförallt får du som hyresgäst chans att se hur mycket du faktiskt förbrukar och möjlighet att påverka dina boendekostnader. Förutom att kostnaden för respektive hushåll blir rättvis finns där också miljömässiga vinster eftersom individuell mätning ökar medvetenheten och ofta minskar förbrukningen. Det i sin tur minskar energiförbrukningen vid exempelvis uppvärmning av vattnet samt vattenförbrukningen. IMD är med andra ord bra för både ekonomin och för miljön. I och med införandet av IMD kommer du att betala för den förbrukning som överstiger standarden, eller få tillbaka pengar om du förbrukar mindre.

Införandet av IMD grundas på ett EU-direktiv och bolagets ambition om en mer rättvis betalningsmodell för hyresgästerna samt i linje med vårt hållbarhetsarbete.

Hur fungerar IMD och hur kan man se vad som förbrukas?

I god tid innan mätstart installeras mätare i din lägenhet som registrerar förbrukningen. Bor du in en nyproducerad lägenhet finns tekniken redan på plats. Inkomna mätvärden kvalitetssäkras innan de sammanställs till debiteringsunderlag. På hyresavin tre månader senare ser du slutligen förbrukningen och vad det kostar. Har du använt mer än standardförbrukningen får du betala för den överstigande mängden medan det blir tvärtom om då du förbrukat mindre. Med start cirka en månad innan mätstart kommer du att löpande kunna följa din egen förbrukning via Mina sidor. Förbrukningen framgår även på fakturan. På Mina sidor finns äldre fakturor om tidigare förbrukning.

Eftersom förbrukningen debiteras tre månader i efterskott betalar du som nyinflyttad endast enligt standardförbrukningen de tre första månaderna. Den första avräkningen kommer alltså på din fjärde hyresavi. För dig som ska flytta ut avslutas aviseringen den dag du flyttar och du får ingen debitering eller avdrag i efterhand.

Vad är det jag betala för och hur prissätts det?

Du betalar för din faktiska förbrukning. Inte mer och inte mindre. Standardförbrukningen ingår i hyran. Den som använder mindre vatten än snittet får tillbaka pengar och den som använder mer får betala för den överstigande mängden. Standardförbrukningen baseras på antalet rum i lägenheten och är satt i överenskommelse med Hyresgästföreningen. Avgiften fastställs en gång per år utifrån underlag från respektive ledningsägare.

Vad är IMD-El och hur fungerar det?

I vissa av våra fastigheter har vi installerat individuell mätning och debitering av el vilket innebär att du som bor hos oss behöver inte något eget avtal med en elleverantör eller elnätsägare. Du slipper med andra ord att handla upp elhandelsbolag och jämföra priser på marknaden, det sköter vi.

Hur fungerar IMD och hur kan man se vad som förbrukas?

Precis som vanligt har du en egen elmätare i din lägenhet som mäter din elförbrukning. Men leverans av el, avläsning av mätare och debitering av el sker via oss istället för via elbolaget. Detta är likt IMD-Vatten. Du kan se din förbrukning och det aktuella elpriset på Mina sidor och även på avierna.

Vad är det jag betala för?

Du betalar:

 • En fast månadsavgift som fastställs årligen
 • En rörlig avgift för varje kWh du använder. I de flesta fastigheter ändras det rörliga priset en gång i kvartalet och räknas ut genom att man tar föregående kvartalets snittpris på el.
 • Den el som du förbrukar i din lägenhet (inklusive energiskatt och elcertifikatsavgift).

Du betalar för din faktiska förbrukning. Inte mer och inte mindre. Standardförbrukningen ingår i hyran. Den som använder mindre hushållsel än snittet får tillbaka pengar och den som använder mer får betala för den överstigande mängden. Standardförbrukningen baseras på antalet rum i lägenheten.

Vad händer om jag inte betalar hyran i tid?

Det är viktigt att alltid betala hyran i tid, annars kan det uppstå onödiga kostnader och finns en risk för att du blir av med din bostad. Ifall hyran inte betalas eller kommit in för sent skickas ett inkassokrav till dig efter några dagar.

Som hyresgäst är det alltid ditt ansvar att kontrollera att hyran blir betald, oavsett vilket betalningssätt du har valt. Du hittar dina obetalda hyresavier och betalningshistorik på Mina sidor.

Min hyresavi är borta, hur får jag en ny?

Alla dina hyresavier finns på Mina sidor. Där kan du se viktig information om din hyresavi, så som sista betalningsdatum, OCR-nummer och belopp mm.

Vad innehåller mitt hyresavtal?

Ditt hyresavtal innehåller viktig information om din bostad.

Exempel på vad ditt hyresavtal innehåller:

 • Allmänna hyresvillkor
 • Storlek (m²)
 • Hyreskostnad
 • Vad som ingår i hyran
Vad behöver jag tänka på innan jag flyttar in?

Grattis till din nya bostad! I samband med att du flyttar in finns det en del saker som du bör tänka på innan.

Inbetalning av hyra

Första hyran ska vara betald innan du får tillträde.

Elavtal

I fastigheter där vi har IMD-El behöver du inte teckna ett elavtal, läs mer under ”Vad är IMD-El och hur fungerar det?”.

I fastigheter där vi inte har IMD-El behöver du i förväg teckna två olika avtal, ett för elnät samt ett för elhandel.

Info om fastigheten har gemensam el eller inte hittar du i bland annat hyresavtalet på Mina sidor.

TV och internet

Utbud av TV-kanaler och internetleverantör varierar sig inom vårt fastighetsbestånd. Vad som gäller i din fastighet finns det information i hyresavtal och i vissa fall trapphuset eller på Mina sidor.

Försäkring

Om olyckan är framme så är det bra att ha en giltig hemförsäkring. Du kan annars bli ersättningsskyldig för eventuella skador du orsakat eller inte få ersättning vid exempelvis inbrott.

Glöm inte att göra flyttanmälan!

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk Adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt hyresavtal eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Gå igenom lägenheten

Innan du flyttar in dina möbler och saker rekommenderar vi att du går igenom lägenheten. Vi genomför alltid en slutbesiktning med tidigare hyresgäst där vi upprättar ett protokoll, dokumentera eventuella skador om de inte finns dokumenterade där. Annars finns det risk att du blir ersättningsskyldig för dessa skador vid utflyttning.

När du flyttar möbler och andra tunga saker, var försiktig så att det inte blir skador på exempelvis golv eller väggar.

Hur säger jag upp min lägenhet?

Du säger upp ditt hyresavtal via Mina sidor. För att logga in behöver du BankID.

Ifall du har ett gemensamt hyreskontrakt behöver även den andra parten signerat för att uppsägningen ska vara giltig.

Är det något som ni undrar över var vänlig kontakta oss.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader så var ute i god tid för att undvika dubbla hyror. För att din uppsägning ska börja löpa från månadens första dag måste din uppsägning ha registrerats av oss senast den sista dagen i månaden innan.

Exempel 1:

Din uppsägning blir mottagen och registrerad den 31 januari. Uppsägningstid är under februari, mars och april med avflyttning senast den 30 april.

Exempel 2:

Din uppsägning blir mottagen och registrerad den 2 februari. Uppsägningstid är under mars, april och maj med avflyttning senast den 31 maj.

Visning av lägenhet

Under uppsägningstiden kan vi komma att be dig visa lägenheten för andra som är intresserade av lägenheten. Tänk på att du har skyldighet att visa lägenheten, skulle du ha förhinder kan du behöva be någon annan att visa den i ditt ställe.

Förbesiktning

I nära anslutning till uppsägningen genomför vi en förbesiktning, ofta i samband med att vi bekräftar din uppsägning. Det är viktigt att du deltar på förbesiktningen så vi kan gå igenom lägenheten gemensamt, detta för att du ska ha möjlighet att återställa eventuella skador som kan ha uppstått under din hyrestid. Ombesiktning kan komma att ske cirka 1 månad innan utflyttning för att se ifall skador har återställts.

Avflyttningsbesiktning

Innan du flyttar genomför vi en avflyttningsbesiktning. Under besiktningen går en representant på Enkla Hem igenom lägenheten tillsammans med dig för att bedöma skicket på lägenheten vid utflyttning jämfört med skicket vid inflyttning. Ett utflyttningsprotokoll upprättas under avflyttningsbesiktningen.

Inför avflyttningsbesiktningen ska lägenheten vara flyttstädad och tömd, det gäller även förråd, uteplats, balkong och andra ytor som hör till din lägenhet. All utrustning som exempelvis dörrar, hatthyllor, gardinbeslag, skåp, takkontakter, brandvarnare etc. ska finnas i lägenheten. Om vi under besiktningen bedömer att lägenheten har skador eller ett onormalt slitage kommer du debiteras för återställningen.

Överlämning av nycklar

Senast klockan 12.00 första vardagen efter att ditt hyreskontrakt gått ut ska samtliga nycklar återlämnats. Glöm inte eventuella taggar, samt eventuella nycklar till tvättstuga, garage och förråd. Skulle du ha tappat bort nycklar eller inte lämnat in dem i tid kommer du behöva stå för kostnaden för eventuellt låsbyte.

Glöm inte att göra flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk Adressändring.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

Om du som förstahandshyresgäst har påtagliga skäl att inte använda lägenheten under en tidsbegränsad period och skäl till att behålla ditt förstahandskontrakt under tiden kan du ansöka om att hyra ut lägenheten i andrahand. Exempelvis studera eller tillfälligt jobba på annan ort, eller om du ska resa på en längre utlandsresa.

Huvudregeln i hyreslagen är att du som hyresgäst ska ha hyresvärdens samtycke och uthyrningen får inte innebära påtaglig olägenhet för oss som hyresvärd för att få hyra ut i andrahand.

Tänk på att du som förstahandshyresgäst är ansvarig både ekonomiskt och juridiskt under andrahandsuthyrningen. Det är viktigt att du informerar din hyresgäst om att det inte finns någon möjlighet att överta en lägenhet som sägs upp av dig utan att uthyrningen är under en begränsad tid.

Om du säger upp en lägenhet som är uthyrd i andrahand måste antingen du eller andrahandshyresgästen visa lägenheten för tilltänkt hyresgäst, därför är det viktigt att du stämmer av vem av er som ska visa under uppsägningstiden. Ditt namn, telefonnummer och e-post som anges på uppsägningen kommer att lämnas ut till intressenter för visning av lägenheten.

Får jag hyra ut min hyresrätt via Airbnb?

För För all andrahandsuthyrning behöver du ha ett skriftligt tillstånd från Enkla Hem, det gäller även korttidsuthyrning via tjänster som Airbnb och Blocket. Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till att nyttjanderätten blir förverkad och att du blir av med din hyresrätt.

Din uthyrning får inte likna en hotellverksamhet där du hyr ut till många olika människor under korta perioder. Uthyrningen får inte heller medföra olägenheter för oss som hyresvärd eller andra boende, till exempel i form av spring i huset av personer som är okända för dina grannar, skador i fastigheten eller kraftigt ökat slitage i lägenheten. Du riskerar att förverka din hyresrätt om du tar ut för hög hyra, det gäller även om du hyr ut till inneboende.

När du hyr ut din lägenhet eller har en inneboende är du fortfarande ansvarig för lägenheten och alla som vistas i den. Skulle det uppstå skador eller kraftigt ökat slitage är det du som ansvarar för reparationen.

Kan jag byta min lägenhet med en annan person?

Ja, under förutsättning att båda hyresvärdarna är tillfrågade och accepterat bytet samt att tilltänkt hyresgäst uppfyller samtliga krav i vår uthyrningspolicy.

Kan jag lägga till min sambo på mitt hyresavtal?

Ja, under förutsättning att personen uppfyller samtliga krav i vår uthyrningspolicy och har varit folkbokförd i lägenheten minst 6 månader.

Hur registrerar jag mig på Mina sidor?

Mina sidor är vår hyresgästportal och endast de som är hyresgäster hos oss har ett konto. Vi har ingen intern kö för bostäder, utan alla lägenheter blir förmedlade via HomeQ (i enstaka fall även Blocket Bostad och/eller StudBo).

Bostadshyresgäster loggar in med BankID.

Hyr du lokal, ta kontakt med din kontakt på Enkla Hem så får du hjälp med att sätta upp ett konto.

Vart anmäler jag fel i bostaden?

På Mina sidor kan du som hyresgäst, när som helst på dygnet, registrera en felanmälan. På sidan ”Serviceanmälan” beskriver du ditt ärende. När du är klar trycker du på ”Skicka” så hamnar ditt ärende direkt i din fastighetsskötares telefon.

Vid akuta fall, ring vår jourservice.

Akut hjälp kan vara avloppsstopp, stopp i hissen, översvämning eller en helt strömlös lägenhet. Tänk på att en dålig TV-bild inte är akut och därför föranleder en jourutryckning.

Vart anmäler jag fel i lokalen?

På Mina sidor kan du som hyresgäst, när som helst på dygnet, registrera en felanmälan. På sidan ”Serviceanmälan” beskriver du ditt ärende. När du är klar trycker du på ”Skicka” så hamnar ditt ärende direkt i din fastighetsskötares telefon.

Vid akuta fall, ring vår jourservice.

Akut hjälp kan vara avloppsstopp, översvämning eller en helt strömlös lokal.

Varför behöver jag en hemförsäkring?

Inbrott, brand och andra olyckor kan drabba dig när du minst anar det. Som hyresgäst kan du bli ersättningsskyldig för skador du har orsakat i fastigheten, både i din lägenhet, i allmänna utrymmen eller hos dina grannar. Därför är det viktigt att ha en hemförsäkring, kontrollera att den är giltig samt vad och vilka den täcker.

Exempel:

-Om din tvättmaskin läcker och leder till fuktskador i din lägenhet samt hos grannen nedanför kan du bli ersättningsskyldig för skadorna.

-Ifall ditt barn skjuter en boll och krossar ett eller flera fönster kan du bli ersättningsskyldig för skadorna.

-Skulle det bli inbrott i ditt förråd kan du få ersättning för de stulna sakerna ifall du har en försäkring.

Jag har ohyra i min lägenhet, hur går jag tillväga?

Om du upptäcker ohyra i lägenheten eller i ditt förråd är du som hyresgäst skyldig att omedelbart anmäla detta till oss. Detta kan du lättast göra på Mina sidor. Ärendena kommer sedan att behandlas direkt av ett skadedjursbolag som vi samarbetar med.

Ohyra i de gemensamma utrymmena i fastigheten är hyresvärdens ansvar. Anmäl gärna ohyra i de gemensamma utrymmena på Mina sidor så att vi blir medvetna om problemet.

Upptäcker du skador på ett lösöre, t.ex. kläder, kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Jag saknar brandvarnare i min lägenhet, hur går jag tillväga för att få en?

Vi strävar efter att tillhandahålla brandvarnare till alla våra hyresgäster, saknar du en brandvarnare anmäl det på Mina sidor.

Ger brandvarnaren ifrån sig ett pipande ljud är det dags att byta batterier, du som hyresgäst ansvarar själv för bytet.

Vi strävar efter att tillhandahålla brandvarnare till alla våra hyresgäster, saknar du en brandvarnare anmäl det på Mina sidor.

Ger brandvarnaren ifrån sig ett pipande ljud är det dags att byta batterier, du som hyresgäst ansvarar själv för bytet. 

Vilka tillval kan jag göra i min bostad?

Som hyresgäst kan du själv påverka standarden på ditt boende genom tillval. Vi erbjuder flera olika tillval för att höja standarden i din bostad.

Tillval är en standardhöjande åtgärd

Då tillval innebär att bostaden får en standardhöjning så ökar bostadens grundhyra. Vad den nya kostnaden blir får du information om i samband med beställningen.

De tillval vi erbjuder är framtagna med särskilt hänseende till miljö, funktion och form.

Får jag måla och tapetsera i min lägenhet?

Vi målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum. Ta gärna kontakt med förvaltaren alternativt förvaltningsassistenten om du har några funderingar.

Hur gör jag för att installera tvätt- eller diskmaskin?

Hos Enkla Hem kan du som hyresgäst själv påverka standarden på ditt boende genom våra olika tillvalslösningar. Ta gärna kontakt med förvaltaren alternativt förvaltningsassistenten om du vill ha råd och tips.

Min granne har fest under veckodagarna, hur anmäler jag en störning?

Om du upplever att din granne stör är det alltid bäst att försöka prata med grannen om störningen, det brukar lösa problemet i de flesta fall. Om det känns obekvämt kontaktar du din förvaltare eller förvaltningsassistent

Hyresvärden meddelar grannen som då får kännedom om problemet och en chans att bättra sig. Vid upprepande störningar riskerar den störande grannen att bli uppsagd.

Utdrag ur Jordbalken Kapitel 12:

”När hyresgästen använder lägenheten ska denne se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet). Hyresgästen ska vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Om det förekommer störningar i boendet, ska hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningar omedelbart upphör samt, om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna”.

Varför får jag inte lov att placera föremål i trapphuset?

Inga privata föremål får placeras i det gemensamma trapphuset eller i några andra allmänna utrymmen. Dessa föremål ger en ökad risk för brand, förhindrar utrymningsvägar, försvårar framkomlighet för räddningstjänsten om faran är framme. Din egen dörrmatta placerar du på insidan av din lägenhetsdörr med tanke på brandrisken och städningen i trapphuset. Barnvagn och cykel förvaras i respektive förråd eller i specifikt utrymme avsett för barnvagnar och cyklar.

Får jag grilla på min balkong eller uteplats?

Grillning på balkong med öppen låga, exempelvis kol, brikett eller gasol är förbjudet. Grillning på innegård är endast tillåtet om sådan avsedd plats finns.

Jag upplever att det är kallt i min lägenhet, är något fel?

Vi eftersträvar alltid en inomhustemperatur runt 20–22 grader. Temperaturen i din lägenhet justeras efter aktuell utetemperatur.

​​​Värmesystemet i huset ska tillsammans med ventilationen skapa ett bra inomhusklimat i din lägenhet. Luften tas in i din lägenhet via ventiler, om luftcirkulationen störs, till exempel om en ventil täpps igen, uppstår ett undertryck i din lägenhet. Detta kan i sin tur resultera i att luft sugs in genom dörrspringor, brevinkast och andra otäta ställen vilket leder till kallt drag i lägenheten.

Täck inte för element med möbler, elementskydd eller tjocka gardiner eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet. Täck inte heller för termostaten eftersom den då känner av en högre temperatur än det är i rummet och varmvattnet i elementet stängs av för tidigt.

Vad du kan göra ifall det är kallt i din lägenhet

Kontrollera att luften kan cirkulera. Täck inte för elementen och termostaten med möbler, tjocka gardiner eller elementskydd.

Se till att ventilerna är öppna och rena. Dina ventiler i lägenheten som släpper in tilluft kan vara placerade vid elementet, vid fönstret eller på väggen i din lägenhet. Samtliga ventiler behöver vara öppna och rena för att ventilationen ska fungera och sprida värmen i lägenheten.

Temperaturen i en lägenhet kan variera beroende på utomhustemperaturen och värmesystemet i en fastighet kan behöva några dagar att anpassa sig till kallare väder. Om du ska mäta temperaturen i lägenheten så använder du en termometer, gärna digital, som du placerar mitt i rummet, 1 meter över golv och en bit in i rummet. Om din temperatur visar under 20°C flera dagar i rad så gör en serviceanmälan på vår kundportal Mina sidor.

Observera att vid ett hastigt omslag till en kallare utomhustemperatur kan det ta ett tag för värmesystemet att komma ikapp.

Elementen är svala nedtill

Att elementet är lite svalare nedtill och lite varmare upptill har att göra med hur värmen cirkulerar i elementet och är helt normalt.

Elementen är kalla

Elementen kan tillfälligt vara kalla även på vintern. Termostaten på elementet känner av inomhustemperaturen och reglerar den löpande. Det är därför du kan känna att elementen är kalla trots att det är minusgrader ute. Det kan även bero på att utomhustemperaturen precis skiftat, då det tar någon timme för värmesystemet att komma ikapp.

Det är kallt vid golv, dörrar, fönster och i hörn

Det kan vara lite kallare vid golv, dörrar, fönster och i hörn på grund av hur huset är byggt. Det kan också bero på att tätningslisterna är dåliga eller saknas. I så fall, lägg in ett serviceärende via Mina sidor.

Det är kallare i min lägenhet på natten

Vi sänker inte temperaturen på natten. Att det kan kännas lite kyligare kan bero på att lampor, TV, spis, datorer och andra värmealstrande apparater är avstängda.

Vad ska jag tänka på för att ha en god inomhusmiljö i min lägenhet?

God ventilation är en förutsättning för att ha ett bra klimat inomhus och viss luftomsättning måste finnas. Det måste vara en balans mellan tilluften och frånluften i en bostad. Tilluften tas oftast in genom ventiler vid fönster och frånluften sugs oftast ut genom ventiler i kök och badrum. När du ska rengöra en frånluftventil är det viktigt att inte ändra inställningen på hur mycket ventilen ska vara öppen. Skruva aldrig helt av den så kallade ”tallriken”, sätt någon form av markering på både den fasta och rörliga delen så får du tillbaka ”tallriken” på samma sätt som innan rengöringen.

Oavsett vilken typ av ventilation som finns i fastigheten är det viktigt att hålla ventiler rena och inte sätta för eller stänga friskluftsintagen. Systemet rubbas och följden blir att luften istället tränger in på andra ställen, som exempelvis brevlådeinkastet och otätheter mellan fönster och karm. Luft som tar sig in på detta sätt kan upplevas som obehaglig. Luften i lägenheten känns instängd om ventilerna är stängda.

För att få ett fräscht inomhusklimat är det lika viktigt att få in ny luft som att få ut den gamla.