Enkla Hems detaljplan i Motala - Mark- och miljööverdomstolen nekar prövningstillstånd för överklagande

Enkla Hems detaljplan "Kantarellen 5" i Motala invid Varamon som omfattar ca 40-50 bostäder kommer att vinna laga kraft efter att Mark- och miljööverdomstolen nekar prövningstillstånd för överklagande. 

LÄS MER

Enkla Hem får en ny delägare - Accelererar tillväxttakten

Enkla Hem får en ny delägare och accelererar tillväxttakten. Solidum Group med säte i Jönköping blir den nya delägaren i Enkla Hem genom sitt dotterbolag Aspehof Bostad.  "Vi på Enkla Hem är otroligt glada över denna nyhet. Det skapar bland annat synergieffekter i hur vi kan utveckla framtida bostadsområden och skapar även trygghet mot våra…

LÄS MER

Detaljplanen för det nya bostadsområdet i Västervik med fokus på hållbart byggande går nu ut på samråd.

Detaljplanen för det nya bostadsområdet Gåserum i Västervik med stort fokus på hållbart byggande går nu ut på samråd. Ca 200 bostäder i blandad form från radhus till högre flerbostadshus föreslås i planförslaget. För mindre än ett år sedan släppte vi nyheten om att vi förstärkte vår närvaro i kommunen Västervik genom förvärvet av fastigheterna…

LÄS MER