Enkla Hem förvärvar sin första byggrätt i Motala – Östergötland

Enkla Hem ingått avtal om förvärv av fastigheten Kantarellen 5 i Motala kommun. Enkla Hem planerar att uppföra två flerbostadshus med cirka 40 nya bostäder. Detaljplanen har nyligen varit ute på granskning och nästa steg i planprocessen är antagande. Enkla Hem har ingått avtal om förvärv av fastigheten Kantarellen 5 och är belägen intill Varamon…

LÄS MER