Enkla Hem förvärvar sin första byggrätt i Motala – Östergötland

Enkla Hem ingått avtal om förvärv av fastigheten Kantarellen 5 i Motala kommun. Enkla Hem planerar att uppföra två flerbostadshus med cirka 40 nya bostäder. Detaljplanen har nyligen varit ute på granskning och nästa steg i planprocessen är antagande. Enkla Hem har ingått avtal om förvärv av fastigheten Kantarellen 5 och är belägen intill Varamon…

LÄS MER

Äntligen - Nu startar försäljningen av etapp ett i BRF Horns Strand i Västervik

Äntligen - Nu startar försäljningen av etapp ett i BRF Horns Strand i Västervik. Bostadsrätterna i Horns Strand byggs i kedjehusform där varje bostadsrätt har en egen huskropp med direktingång och egen trädgård. Etapp ett består av totalt 22 bostadsrätter där storlek varierar mellan 115 kvm boarea med 5 rok och 100 kvm boarea med 4 rok. Bostäderna är förskjutna i förhållande…

LÄS MER

Enkla Hem planerar för ca 110 bostäder i Linköping

Enkla Hem planerar för ca 110 bostäder i natursköna Berg som är beläget norr om Linköping. Detaljplanen går nu ut på samråd, perioden 11 april – 20 maj. Enkla Hem bedömer att bruttoarea (BTA) uppgår till ca 15 000 kvadratmeter. Detaljplanen innefattar radhus och flerbostadshus. Enligt tidplanen beräknas detaljplanen vinna laga kraft under första kvartalet…

LÄS MER