Enkla Hem förstärker sin närvaro i Västervik kommun genom att förvärva byggrätter för bostadsutveckling om ca 35 000 BTA

Enkla Hem har ingått i ett avtal om förvärv av byggrätter för bostadsutveckling med en total bruttoarea (BTA) om ca 35 000 kvadratmeter i Gåserum, Västervik kommun. Detaljplanen innefattar radhus och flerbostadshus. Enkla Hem bedömer att BTA uppgår till ca 35 000 kvadratmeter. Detaljplanen innefattar radhus och flerbostadshus i olika upplåtelseformer. Detaljplanen planerar att gå…

LÄS MER