Ca 100 bostäder i Västervik - Modern design med närhet till hav och natur!

Enkla Hem har tillsammans med Butler Real Estate ingått avtal om förvärv av fastigheten Horn 1:619 i Västervik kommun. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och tillsammans planeras det att uppföra ca 100 arkitektritade bostäder fördelat på par-/radhus i BRF form med start under 2022. Enkla Hem har tillsammans med Butler Real Estate ingått avtal om förvärv av fastigheten…

LÄS MER